Gå til indhold

Banens historie

Stationen
Bindeballe Station

 
 
Historien om jernbanen
 
Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane var en dansk privatbane, der blev anlagt i to etaper: Vejle-Vandel i 1897 og Vandel-Grindsted i 1914. Den blev nedlagt i 1957.
 
Vejle-Vandel Jernbane (VVJ) var et af resultaterne af "jernbanekrigen" mellem Vejle og Kolding, der kæmpede om det vestlige opland.
Kolding havde planer om en jernbane til Randbøl/Vandel-området. Det blev Vejle, der i den store jernbanelov fra 1894 fik banen til Vandel. Kolding fik i stedet en bane til Egtved. Koncession på Vandelbanen blev givet 6. november 1894.
 
VVJ fik endestation på Vejle Nordbanegård. Banens passagerer måtte gå eller tage omnibus, hvis de skulle fra Vejle Nord til Vejle H. Først i 1955 fik Vandelbanens tog lov til at køre igennem til Vejle H.
 
Kort efter VVJ's åbning fremkom der planer om at forlænge banen til Grindsted. Lovhjemlen kom i den store jernbanelov fra 1908, og koncessionen blev givet 20. september 1912. Efter forlængelsen i 1914 ændrede VVJ navn til Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane (VVGJ).
 
VVGJ var en typisk oplandsbane med godstrafik til især De Forenede Papirfabrikker i Haraldskær Fabrik og Vingsted Mølle samt mergel og kalk til jordforbedring af den flade hede mellem Vandel og Grindsted. 15. marts 1927 blev der indført motordrift, og samme år blev der oprettet 6 nye trinbrætter.
 
Under 2. verdenskrig var det især store transporter for den tyske besættelsesmagt, som prægede banens trafik. Blandt andet blev der fragtet gods til skydebanerne i Vingsted Mølle og anlægget af flyvepladsen i Vandel. Hertil kom transport af store mængder tørv og brunkul til de østjyske byer. Efter krigen var banen stærkt nedslidt, og trods modernisering i 1948 med to skinnebusser fra Scandia-fabrikkerne i Randers faldt person- og
godstrafikken. Og i 1957 blev banen nedlagt.
 
De fleste banegårde og holdepladser er i dag blevet revet ned eller omdannet til private boliger. Af banens 47 km er banetracéet bevaret og vandre/cykelruten går nu helt til Billund, på en 36 km lang rute med spændende attraktioner og naturopkevelser undervejs. Heraf indgår 18½ km i cykelruten Bindeballestien, der blev indviet 9. maj 1987 og går fra Aagade i Vejle til Bindeballe Købmandsgård.


Bindeballe Købmandsgård, Bindeballevej 100, 7183 Randbøl - Tlf. 75 88 33 83
Copyright © Bindeballe Købmandsgård
Tilbage til indhold